ضمانت 7 روزه بازگشت کالا

ستاره سایمان طعم صراحتا اعلام می کند در موارد زیر هیچگونه مسئولیتی از بابت ضمانت 7 روزه بازگشت کالا به عهده ندارد:

مواردی که شرایط مشمولیت ضمانت 7 روزه بازگشت (شرایط فوق الذکر) را رعایت نکند
کالاهای بدون فاکتور و مهر فروشگاه اینترنتی ستاره سایمان طعم.
کالاهایی که جعبه و کارتن آنها مخدوش و خراب شده باشد.
مواردی از انصراف از خرید کالاهایی که علیرغم مشاوره کارشناسان ما و اطلاع رسانی در سایت از بابت ضعف ها و مشکلات ذاتی توسط  مشتری خریداری شود.
کالاهایی که به جهت سوء رفتار دچار صدمه ظاهری و شکستگی شده باشند
مواردی که کارشناسان پس از بررسی به نتیجه برسند که بر عهده ستاره سایمان طعم نمی باشد.